Feuerlilien

Nossa purschida

Pro Natura Grischun vul entusiasmar ils umans per la natira. Sche umans chapeschan tge che signifitga la natira per la vita da mintgadi, daventa la protecziun da la natira evidenta.

L’attaschadadad a la natira ed il moviment en il liber ans dat cuntentezza e bainesser. Pro Natura Grischun sustegna d'emprender (d'enconuscher) la natira – e quai il mintgadi, durant il temp liber, en scola, durant la furmaziun ed en l'ambient professiunal.

L’attaschadadad a la Pussaivladads fitg variadas

Tuttina sche giuven u vegl, tar nus chattan tut ils umans ina purschida adattada. Gruppas Giuventetgna+Natira, purschidas per scolas ed excursiuns per in vast public mussan novas fassettas da la natira. En noss Regio ed en autras publicaziuns chattais Vus novitads interessantas ed actualas en connex cun la natira. Pro Natura Grischun sustegna era projects innovativs e durabels en il chantun Grischun.

Per ulteriuras infurmaziuns actualas consultai p.pl. la pagina tudestga.