Territoris protegids

Turra
Savais vus che la Pro Natura Grischun tgira varga tschient territoris protegids? E savevas vus era ch’ella impunda mintg’onn fin a tschientmilli francs per questa tgira?

Quests territoris ed objects cumpiglian tant craps erratics e singulas plantas sco era territoris d’ina grondezza da plirs kilometers quadrats. Ils territoris, èn u en possess da la Pro Natura, u stattan sut contracts da lunga durada. Voss sustegn ans permetta da mantegnair era en avegnir quests objects natirals preziu.

Qua daspera chattais vus intgins da noss territoris protegids cun indicaziuns pli detagliadas. En quests territoris hai sendas da viandar en u enturn ils territoris, uschia ch’els èn adattads per visitar. Auters territoris èn memia pitschens u memia sensibels per supportar ina massa da visitaders.

Further Information